2021-12-17 19:21:05

PRIGODNA PRODAJA UKRASNIH PREDMETA

Članovi UZ Grozdek bili su aktivni i izradili božićnu kolekciju prigodnih ukrasnih predmeta koje su predstavili i prodavali na adventskom Plac Mljacu u subotu 18. prosinca. Ovi prekrasni predmeti nastali su kao rezultat marljivog rada članova naše zadruge kao i njihovih mentorica Ane Topolnjak, Blanke Petrinec Fulir, Tatjane Šolić i Ivane Strmečki Vučina.

Rad učeničke zadruge Grozdek podupire i Grad Jastrebarsko na čemu im od srca zahvaljujemo.

 


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko