2021-06-15 10:46:21

Radovi učenika u sklopu projekta "Štedi, štedi jer energija puno vrijedi"


                                                                    Melisa Radić, 6. g


                                                                      Nika Hrvoj, 7. e


                                                                 Eva Budinščak, 8. d

                                                                                                    Lana Banek, 6. e


                                                                    Ema Borošić, 6. e


                                                               Gabriel Ivančić, 5. g


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko