2020-08-27 17:49:00

RADOVI U ŠKOLI

Iako ima još puno nepoznanica oko početka nove školske godine, osim redoviti čišćenja i uređivanja školskog prostora kroz praznike su pokrenuti brojni radovi koji ovih dana ulaze u  završnu fazu.
Veliki radovi su napravljeni u PŠ Cvetković koja je bila oštećena u potresu. U svim učionama i hodnicima su napravljeni spušteni stropovi, a tamo gdje je bilo potrebno provučena je nova električna instalacija. Svi zidovi su uređeni i okrečeni.

U matičnoj školi proširena je i uređena zbornica razredne nastave.
Okrečeni su zidovi i postavljeni su novi garderobni ormari na katu i prizemlju istočnog krila škole.
Uređen je i okrečen hol škole, te su popravljena oštećenja keramike na ulazu u školu.
U pojedinim učionicama izvedeni su radovi na električnoj instalaciji kako priprema za montažu novih interaktivnih ploča.

I dalje se odvijaju radovi na izgradnji novog parkirališta.


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko