2020-07-10 23:35:00

POPIS DODATNIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Poštovani roditelji, za iduću školsku 2020./2021. godinu udžbenici će biti nabavljeni preko škole i biti će financirani iz državnog proračuna. Dodatne obrazovne materijale (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku kulturu, likovne mape, itd.) za iduću školsku godinu nabavljate i financirate sami. Objavljujemo popis dodatnih obrazovnih materijala kao biste ih mogli naručiti na vrijeme.

Predmetna nastava

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

 

Razredna nastava matična škola

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

2.C

2.D

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

4.C

 

 

PŠ Cvetković

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

 

PŠ Čeglje

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

 

PŠ Desinec

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

 

PŠ Domagović

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

 

PŠ Petrovina

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

 

PŠ Plešivica

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

 

PŠ Sveta Jana

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

 

PŠ Volavje

1. razred

2. razred

3. razred

 


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko